Erasmus+ Nedir? Başvuru Şartları İkili Anlaşmalar Online Başvuru

Ulusal Ajans

Üniversitemizde koordine edilen Erasmus+ Programı AB Eğitim ve Gençlik Programlan Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yürütülmektedir.

Ulusal Ajans Kimdir?

2003 yılında pilot uygulamalara başlayan Ulusal Ajans 1 Nisan 2004 yılında AB Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi haline geldi ve 2006 yılına kadar süren Socrates, Leonardo da Vinci ve Gençlik adlarıyla bilinen topluluk programlarını yürütmeye başladı. 2007-2013 dönemi içerisinde Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından başarıyla yürütülmüştür. 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni program, Erasmus+ Programı da yine Türkiye Ulusal Ajans ünvanıyla, AB Eğitim ve Gençlik Programlan Merkezi Başkanlığı tarafindan yürütülmektedir.

Misyonu

Avrupa Birliği başta olmak üzere diğer ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla, Eğitim ve gençlik alanında finansal destek, öğrenme ve hareketlilik fırsatlan sağlayan programlann yürütülmesi ve yenilerinin hayata geçirilmesidir.

* Uluslararası boyutta daha etkin olmak

* Öğrenmek, keşfetmek ve hedeflerini gerçekleştirmek, kişisel ve sosyal becerilerini işbirliği içerisinde geliştirmek, yeni kültürler tanırken kendi kültürünü tanıtmak, alanında bilgi ve deneyimini artırmak, farklı örnek ve iyi uygulamalan yerinde görmek ve incelemek,

* Karşılıklı etkileşime, istihdama, işbirliği ve ortaklıklara, ekonomik, sosyal ve kültürel girişimdliğe katkıda bulunmak,

* Söz konusu faaliyetlerden elde edilen bilgi ve tecrübeyi yaygınlaştırmak ve paylaşmak isteyen bireyler, kurum ve kuruluşlar için teşvik etme, tanıtma, yaygınlaştırma, uygulama, danışmanlık, bilgilendirme, teknik yardım fonksiyonlarını yürütür.

Vizyonu

Türkiye'nin bilgi toplumuna ulaşma hedefleri ışığında, diğer ülke ve uluslararası kuruluşlarla Eğitim ve gençlik alanlarında çok yönlü işbirliğini sağlamış kilit kurum olmaktır. Ulusal Ajans;

* Ülkedeki Eğitim ve gençlik alanında uluslararası işbirliğine katılımının gerçekleştirmesine yardımcı olan,

* Ulusal Ajans'ın Eğitim ve gençlik alanlanndaki tecrübesini diğer ülkelerle de paylaşarak bu faaliyetleri AB ülkeleri dışında da gerçekleştirebilen,

* Uluslararası İşbirliği sayesinde Eğitim ve öğretime, ortaklıklaıla uluslararası boyut kazandıran ve dışa açılımın sağlanmasına katkıda bulunan,

* AB ve uluslararası Eğitim alanlannda işbirliğinin sağlandığı, tanınan bir Eğitimin oluşmasına katkıda bulunan,

* Yararlanıcılara daha etkin ve kolay bilgi akışını sağlarken kurumlanmızın çok taraflı işbirliğini gerçekleştirmeleıine ve proje yönetim tecrübesine katkıda bulunan,

* Dezavantajlı kesimlere fırsat eşitliği sağlayan,

* Türkiye'nin Eğitim ve kültürel alanda yurtdışında tanıtılması ve sosyo - kültürel değerlerin yaygınlaştırılmasını sağlayan,

* Bilişim teknolojileri ve yetkin insan kaynağı desteği ile operasyonel veıimliliği sürekli artıran, bir kurum olma vizyonunu benimsemiştir.