Erasmus Nedir? Başvuru Şartları İkili Anlaşmalar Online Başvuru


BİLGİ / BELGE

Öğrenci Personel Genel Belgeler
Dönem Belirleme Dilekçesi

2017 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Personel Günlük Hibe Miktarları

2017 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Personel Seyahat Giderleri Miktarları

Erasmus Charter

Tercih Dilekçesi (Öğrenim/Staj)

2018 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Personel Günlük Hibe Miktarları

2018 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Personel Seyahat Giderleri Miktarları

İkili Anlaşma Taslağı (2019)
Öğrenci Staj Hareketliliği Kılavuzu

2019 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Personel Günlük Hibe Miktarları

2019 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Personel Seyahat Giderleri Miktarları

Erasmus+ Policy Statement
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Kılavuzu Personel Ders Verme Başvuru Formu 2017 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı
Hareketlilik Esnasında Doldurulacak Öğrenci Öğrenim Anlaşması (Ders Değişikliği Durumunda Doldurulacak LA)

Erasmus Personel Yurtdışı Bildirim Tablosu

2018 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı
Dönerken Doldurulacak Öğrenci Öğrenim Anlaşması

Personel Hareketlilik Anlaşması (Training Agreement)

2019 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı
AKTS Not Dönüşüm Tablosu Personel Eğitim Alma Başvuru Formu 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Erasmus+ Örnek Ders İntibak Formu Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hibe Sözleşmesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik (25 Ağustos 2009 tarihli ve 27330 Sayılı Resmi Gazete)

2017 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Öğrenci Aylık Hibe Miktarları

2018 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Öğrenci Aylık Hibe Miktarları

2019 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Öğrenci Aylık Hibe Miktarları

Personel Hareketlilik Anlaşması (Teaching Agreement) Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik (27 Kasım 2007 tarihli ve 26713 Sayılı Resmi Gazete)
Staj Hareketliliği Öğrenim Anlaşması (Hareketlilik Esnasında Değişiklik Durumunda Doldurulacak LA) Personel Eğitim Alma Başvuru Formu 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
Staj Hareketliliği Öğrenim Anlaşması (Hareketlilik Sonrası Doldurulacak LA) Personel Hareketlilik Anlaşması (Teaching Agreement)
Feragat Dilekçesi Seyahat Gideri Mesafe Hesaplayıcı  
Konfirmasyon Belgesi Personel Eğitim Alma Hareketliliği Davet Mektubu Örneği  
Akademik Tanınma Belgesi Personel Ders Verme Hareketliliği Davet Mektubu Örneği  
Öğrenci Öğrenim Anlaşması (Gitmeden Önce Doldurulacak LA)  
Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği Hibe Sözleşmesi  
Staj Hareketliliği Öğrenim Anlaşması (Gitmeden Önce Doldurulacak LA)    
Öğrenci Başvuru Formu    
ISCED Kodları    
Öğrenci Staj Davet Mektubu Örneği    
Öğrenci Staj Defteri