Erasmus+ Nedir? Başvuru Şartları İkili Anlaşmalar Online Başvuru

BİLGİ / BELGE

Öğrenci Personel Genel Belgeler

2021 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Öğrenci Aylık Hibe Miktarları

2020 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Öğrenci Aylık Hibe Miktarları

2021 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Personel Seyahat Giderleri Miktarları

Erasmus+ Charter

Tercih Dilekçesi (Öğrenim/Staj)

Dönem Belirleme Dilekçesi

2021 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Personel Günlük Hibe Miktarları

Uygulama El Kitabı (2021)
Öğrenci Staj Hareketliliği Kılavuzu Personel Ders Verme Hareketliliği Davet Mektubu Örneği

Personel Eğitim Alma Hareketliliği Davet Mektubu Örneği

İkili Anlaşma Taslağı
Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Kılavuzu Seyahat Gideri Mesafe Hesaplayıcı 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 
Hareketlilik Esnasında Doldurulacak Öğrenci Öğrenim Anlaşması (Ders Değişikliği Durumunda Doldurulacak LA)

Erasmus Personel Yurtdışı Bildirim Tablosu

 Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik (25 Ağustos 2009 tarihli ve 27330 Sayılı Resmi Gazete)
Dönerken Doldurulacak Öğrenci Öğrenim Anlaşması

Personel Hareketlilik Anlaşması (Training Agreement)

2019 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Yükseköğretim Kurumları için El Kitabı
Öğrenci Staj Defteri 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Erasmus+ Örnek Ders İntibak Formu Personel Ders Verme ve Eğitim Alma Hibe Sözleşmesi Erasmus+ Policy Statement
AKTS Not Dönüşüm Tablosu
Staj Hareketliliği Öğrenim Anlaşması (Hareketlilik Esnasında Değişiklik Durumunda Doldurulacak LA) OLA İmzalama Süreci Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik (27 Kasım 2007 tarihli ve 26713 Sayılı Resmi Gazete)
Staj Hareketliliği Öğrenim Anlaşması (Hareketlilik Sonrası Doldurulacak LA) Personel Hareketlilik Anlaşması (Teaching Agreement)
Feragat Dilekçesi Feragat Dilekçesi  
Varış Teyit Belgesi    

Akademik Tanınma Belgesi (Ders Değişikliği)

 Akademik Tanınma Belgesi

   
Öğrenci Öğrenim Anlaşması (Gitmeden Önce Doldurulacak LA)  
Öğrenci Öğrenim/Staj Hareketliliği Hibe Sözleşmesi  
Staj Hareketliliği Öğrenim Anlaşması (Gitmeden Önce Doldurulacak LA)    
Öğrenci Staj Davet Mektubu Örneği    
ISCED Kodları    
OLA Hazırlama Rehberi