Erasmus+ Nedir? Başvuru Şartları İkili Anlaşmalar Online Başvuru

Sıkça Sorulan Sorular ?


Erasmus+ öğrenim hareketliliği nedir?
Erasmus+ öğrenim hareketliliği, yükseköğretim kurumu öğrencilerinin bir akademik yıl içerisinde eğitimlerinin bir veya iki dönemini Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki anlaşmalı bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmesidir. Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus+ İkili Anlaşması olması gerekir
Erasmus+ öğrenim hareketliliğinin amacı nedir?
Programın amacı Avrupa'da yüksek öğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus+ programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Daha kaliteli yükseköğretim sunan Avrupa'da mezunlar daha donanımlı, iş dünyasının beklentilerine daha fazla cevap veren bireyler olacaklardır.
Erasmus+ Programı neler kazandırır?
Erasmus+ Programı size yurt dışı deneyimi, çok kültürlü ortamda ders işleme, değişik kültürleri tanıma, Türk kültürünü tanıtma, yeni arkadaşlar edinme, farklı bir okulda öğrenci olabilme ve farklı bir sistem görebilme olanakları kazandırır.
Erasmus+ Programı çerçevesinde yurt dışında ne kadar kalabilirim?
Erasmus+ öğrenim hareketliliği en az 3 ay en fazla 12 ay olabilir. 3 aydan daha kısa süren hareketlilik faaliyetleri Erasmus+ kapsamına girmez ve hibelendirilemez.
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi nedir?
Erasmus+ öğrenci beyannamesi (Erasmus+ Student Charter) ‘’Erasmus+ öğrencisi ‘’statüsü, Erasmus+ uygunluk kriterlerini karşılayan ve üniversiteleri tarafından uygun bir ortak üniversitede öğrenim görmek ya da bir işletemeye veya diğer uygun bir kuruluşa staj amaçlı yerleştirilmek suretiyle yurtdışında bir Erasmus+ süresi geçirmek üzere seçilmiş olan öğrencilere verilir. Erasmus+ öğrencisi olarak beklenti içerisinde bulunduğunuz haklarınızı, yine Erasmus+ öğrencisi olarak yapmanız gerekenleri içerir.
Engelli öğrenciyim şartlar benim için de aynı mı?
Erasmus+ programına katılım şartları değerlendirildiğinde Engelli öğrencilerimiz gerek değerlendirme gerekse hibe alımı konusunda kesinlikle eksi bir durumda değil aksine daha fazla kazanımları vardır.
Gittiğim üniversitenin kendi öğrencileri ile benim sahip olacağım teknik ve sosyal imkanlar aynı olacak mı?
Evet. Örneğin, laboratuvar imkânlarından eşit olarak faydalanabilirsiniz. Fakat, diğer öğrenciler için ücrete tabi olan olanaklar (fotokopi vs.) sizin için de aynı ücret karşılığını ödemeniz koşuluyla geçerlidir.
Gitiğim ülkede bizi karşılayacaklar mı?
Gittiğiniz ülkede havaalanlarında, otobüs terminallerinde ya da tren istasyonlarında karşılanmanız tamamen karşı üniversitenin inisiyatifindedir. Bu konuda bağlayıcı bir hüküm yoktur.
Erasmus+ öğrenim dönemim için kalacak yerimi kim ayarlıyor?
Gidecek öğrenci veya üniversite personeline kalacak yer ayarlanması merkezin veya üniversitelerin sorumluluğunda değildir. Üniversitemiz tarafından Erasmus+ öğrencisi seçilen öğrenciler gidecekleri kuruma da başvuru yaparlar. Bu başvuru esnasında misafir olacakları kurum tarafından genellikle öğrenciye bir “barınma formu” (accommodation form) iletilir ya da barınma olanaklarına dair bilgi verilir (yurtlara son başvuru tarihleri, istenen belgeler, yurt/barınma ücretleri, vs). Karşı kurumun Uluslararası İlişkiler Birimi size nerede kalınabileceği, üniversite ve şehirdeki konaklama imkanları ile ilgili bilgi ve tavsiyeler verecektir. Barınma ile ilgili sunulan bilgileri takip etmeli, eğer uygun bir seçenek sunulmuyorsa kendi barınma olanaklarınızı araştırmalısınız.
Erasmus+ öğrencisi olarak yurt dışında bulunduğum sürede kendi üniversiteme katkı payımı ödemem gerekir mi?
Evet. Kendi üniversitenize öğrenci katkı payı (üniversite harcı) ödemek zorundasınız.
Gittiğim üniversitede kayıt parası ödeyecek miyim?
Hayır. Karşı üniversite, Erasmus+ programı kapsamında gelen öğrenciden herhangi bir kayıt, sınav veya öğrenim ücreti talep edemez. Ancak sigorta, akademik malzemelerin fotokopisi, laboratuvar ürünlerinin kullanımı gibi çeşitli materyallerin kullanılması için ek bir ödeme talep edilebilir.
Erasmus+ yabancı dil öğrenme programı mıdır?
Hayır.
İkili anlaşma (Bilateral Agreement ) nedir?
İki üniversitenin Erasmus+ programı kapsamında imzaladığı öğrenci ve/veya öğretim elemanı değişimini taahhüt eden anlaşmadır.
İkili anlaşmalar (Bilateral Agreement) nasıl yapılır?
Hareketlilik faaliyetinin gerçekleştirilmesi için bölümünüzün Avrupa Birliği üyesi bir ülkedeki Erasmus+ Üniversite Beyannamesi (EÜB) sahibi bir yükseköğretim kurumundaki ilgili bölüm ile Erasmus+ İkili Anlaşması olması gerekir. İkili anlaşmalar, üniversitelerin bölümleri arasında, üniversitelerin yetkili kişilerince belli sayıdaki öğrenci ve/veya personelin değişimi için imzalanarak yapılır. Üniversiteler toplam ikili anlaşma kapasiteleri için Merkezden hibe talep ederler. Merkez, akademik yılbaşında alınan hibe talebini, üniversitenin geçmiş yıl performansına ve kendi bütçe olanaklarına bakarak değerlendirir, karşılayabildiği oranda destekler. Ancak yapılacak olan hiçbir anlaşma, belirli bir öğrencinin şahsına yönelik olamaz. Sahip olunan her anlaşma kurum adına bir değişim zeminidir ve bütün öğrencilerin istifadesine açıktır.
Öğrenci olarak ben İkili Anlaşma (Bilateral Agreement) yapabilir miyim?
Hayır, Karşılıklı anlaşma için yazışmaları bölüm/okul/enstitü koordinatörleri ve/veya Uluslararası İlişkiler koordinatörleri yapar.
Üniversitem aracılığı olmadan, kişisel olarak Erasmus+ programından faydalanabilir miyim?
Hayır. Erasmus+ programı kurumsal bir faaliyet alanıdır. Erasmus+ programından yalnızca öğrencisi veya personeli olduğunuz yüksek öğretim kurumu aracılığıyla faydalanabilirsiniz.
Öğrenci Hareketliliğinde yabancı dil ne kadar önemlidir?
Erasmus+ öğrencisi olarak yurt dışına gidecek öğrencinin belirli bir düzeyde yabancı dil bilmesi gerekir. Bunun gidilecek ülkenin dili olması şart olmayabilir. İngilizce dili Avrupa ülkeleri içinde büyük ölçüde birleştirici bir dil olmaktadır. Bununla birlikte, gidilen okuldaki eğitim dilinin bilinmesi istenebilir. Öğrencinin İngilizce veya gittiği ülkenin dilini Erasmus+ öğrenim veya staj hareketliliğinin gerekliliklerini yerine getirebilecek düzeyde bilmesi gerekmektedir. Faaliyete başlamadan önce gidilecek kurumda hangi dil veya dillerin kabul edildiğinin bilinmesi gerekmektedir.
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS-ECTS) nedir?
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (European Credit Transfer System), akademik tanınmayı kolaylaştırmak için kullanılan bir akreditasyon sistemidir. Öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiştir.
Erasmus+ hibesi kaldığım süre boyunca yeterli olur mu?
Erasmus+ hibesi Erasmus+ öğrenim süresi boyunca öğrencinin yurt dışında olmasından kaynaklanan ek masraflar için DESTEK niteliğindedir. Öğrenim süresince ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamayı hedeflemez ve bunun için yeterli değildir. Öğrencinin öğrenim süresi boyunca maddi olarak ailesi ve/veya kendi kaynakları ile desteklenmesi gerekmektedir.
Erasmus+ öğrencisi olursam aldığım burslar/krediler kesilir mi?
Hayır, Erasmus+ öğrencisi olmak hiçbir bursun kesintiye uğramasına yol açmaz. Yurtdışındayken buradaki bursunuz ödenmeye devam eder.
Hibe almadan da Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir miyim?
Evet, Erasmus+ fonundan para alamasanız da ilgili akademik yılın öğrenci seçim kriterlerini sağlamak ve başvurmak koşulu ile ikili anlaşmanız olan bir eğitim kuruma kontenjanlar dâhilinde ‘’Hibesiz Erasmus+ ‘’değişim öğrencisi olarak gidebilirsiniz. Hibesiz öğrenciler de diğer başvurularla beraber genel değerlendirmeye tabi tutulur ve hibeli Erasmus+ öğrencileriyle aynı süreçten geçer. Hibesiz Erasmus+ öğrencisinin farkı, öğrencinin bütçe hesaplamalarına dahil edilmemesi ve kendisine ödeme yapılmamasıdır.
Erasmus+ programından kaç kez yararlanabilirim?
Bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde (lisans, yüksek lisans, doktora), varsa Hayatboyu Öğrenme Programı döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süresi ile Erasmus+ döneminde yapılan öğrenci hareketliliği süreleri toplamı, toplamda 12 ay’ı geçemez. Hibe verilmese dahi aynı öğrenim kademesi içerisinde yapılan öğrenci hareketliliği faaliyetlerinin toplam süresinin 12 ay’ı geçmeyeceği şekilde faaliyetler planlanmalıdır. Öğrenci mevcut öğrenim kademesindeki eğitimini tamamlayıp yeni bir öğrenim kademesine geçtiğinde (örneğin lisans eğitimi tamamlanıp yüksek lisans eğitimine başlandığında), yeni öğretim kademesinde tekrar en fazla 12 ay’a kadar hareketlilik gerçekleştirmesi mümkün olur. Böylelikle her bir öğrenim kademesinde en fazla 12 ay’a kadar olmak üzere, aynı kişinin en fazla 36 ay süreye kadar hareketlilik gerçekleştirmesi söz konusudur. Bu hareketliliğin bir kısmı eğitim olabileceği gibi bir kısmı staj olabilir. Ancak böyle olması durumunda da bu hareketliliklerin asgari sınırına riayet edilmelidir.
Erasmus+ öğrenim hareketliliği öğrencisi olmam halinde ne kadar hibe alabilirim?
Hibe tutarları her sözleşme döneminde Avrupa Komisyonu ve Ulusal Ajans tarafından belirlenir ve belirli dönemlerde Ulusal Ajans tarafından yükseköğretim kurumlarının hesabına yatırılır. Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi, öğrenci değişime gitmeden önce Ulusal Ajans tarafından hibe gönderildiyse yapılır. Öğrencinin alacağı hibe yurtdışına çıkmadan önce gideceği üniversiteden alacağı davetiyede belirtilen değişim süresine göre hesaplanır. Ancak öğrenciye yapılacak olan nihai hibe ödemesi değişim sonunda getirilecek olan Katılım Sertifikası'nda (Certificate of Attendance) ve pasaportunda yer alan tarihler temel alınarak gerçekleştirilecektir. Ülkelere göre hibe tutarları Uygulama El Kitabında yer almaktadır.
Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden kimler yararlanabilir?
Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak eğitim gören ön lisans,lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanabilir.
Birinci sınıftayım. Erasmus'tan yararlanabilir miyim?
Hayır. Birinci sınıf öğrencileri Erasmus’tan yararlanamazlar.
Alttan dersim var, Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilir miyim?
Evet. 2.20 genel not ortalamasına sahip her öğrenci alttan dersi bulunsa dahi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanabilir.
Avrupa’daki istediğim herhangi bir üniversiteye Erasmus+ öğrencisi olarak gidebilir miyim?
Hayır, Bölümünüzün/Fakültenizin İkili Anlaşmasının (Bilateral Agreement ) olması gerekir.
Bölümümün/Fakültemin İkili Anlaşması yok. Ne yapabilirim?
Bölümünüzün/fakültenizin Erasmus+ İkili Anlaşması yok ise başvuru tarihlerinden önceki bir tarihte Erasmus+ bölüm/fakülte koordinatörünüz ya da Uluslararası İlişkiler Kurum Koordinatörü ile temasa geçiniz.
Bölümümün/Fakültemin İkili Anlaşması yok fakat üniversitenin ikili anlaşması var. Erasmus’tan yararlanabilir miyim?
Hayır. Uygulamaya göre Erasmus+ öğrencisi olarak ancak bölümünüzün anlaşma yaptığı üniversitelere gidebilirsiniz.
Başka bir yüksek öğretim kurumunun anlaşmaları kapsamında Erasmus+ öğrenim hareketliliği faaliyetinden yararlanabilir miyim?
Hayır, her öğrenci ancak kendi öğrencisi olduğu yükseköğretim kurumu vasıtasıyla Erasmus+ hareketlilik faaliyetlerine katılabilir.
Erasmus+ programından yararlanmak için yabancı dil sınavına girmeli miyim?
Evet. Erasmus+ öğrenim/staj hareketliliği kapsamında başvuruda bulunan öğrenciler, başvuru dönemlerinde internet sayfamızdan ilan ettiğimiz yer ve tarihlerde yapılan yabancı dil sınavlarına girmekle yükümlüdür.
Erasmus+ Programından en fazla kaç dönem yararlanabilirim?
Öğrenim hareketliliği seçimleri bir ya da iki dönem için yapılmaktadır. Ancak Güz döneminde değişimden yararlanan öğrencilerin Bahar döneminde her iki kurumun onayını da alarak faaliyeti uzatmaları mümkündür. Bahar döneminden değişimden yararlanan öğrenciler faaliyet sürelerini bir sonraki akademik yılın Güz dönemine uzatamazlar.
Oryantasyon programı neden önemli?
Oryantasyon programında değişime gidecek öğrencilerin hazırlaması gereken belgeler, karşılaşılabilecekleri zorluklar ve dikkat etmesi gereken hususlarla ilgili pratik bilgiler verilmektedir.
Erasmus+ öğrenim hareketliliği süresi boyunca alacağım dersleri nasıl seçeceğim?
Her öğrenci ile yurt dışındaki öğrenimi öncesi bölüm koordinatörü ile birlikte bir öğrenim anlaşması imzalanır (3 orijinal, biri öğrencide, biri Uluslararası İlişkiler Birimi'nde biri de gidilen kurumda bulunmak üzere). Öğrenim Anlaşması'nda öğrencinin gideceği kurumda alacağı derslerin adları ve ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System/Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi-AKTS) kredileri yazılır. Derslerin listesi gidilecek üniversite tarafından temin edilebilir. Ders listesi gidilecek üniversitenin web sayfasından indirilerek bölüm koordinatörü ile birlikte seçim yapılır. Öğrenim Anlaşmasında öğrencinin yanı sıra her iki kurumun Erasmus+ bölüm koordinatörünün ve Uluslararası İlişkiler kurum koordinatörünün imzaları ve her iki kurumun mührü/kaşesi bulunmalıdır. Öğrenci yurt dışına çıkmadan önce Öğrenim Anlaşması'nın tüm taraflarca imzalı hali Birimimize iletilmelidir. Çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
Gideceğim kurumda alacağım derslerin belirli bir sayısı var mı?
Öğrencinin Türkiye'deki üniversitesinde alması gereken derslere karşılık, gideceği yüksek öğretim kurumunda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin örtüşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı yükseköğretim kurumunun Erasmus+ Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir ve aykırı hareket edilmesi halinde Ulusal Ajans durumu Avrupa Komisyonu’na rapor etmekle yükümlüdür ve bu, kurumun Beyannamesi’nin iptal edilmesi ile neticelenebilir. Ders seçimi yapılırken yarıyıl için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. Başarılı sayılan öğrenciler, Türkiye'ye döndüklerinde eğitimlerinin yurt dışında geçirdikleri dönem(ler)ini Türkiye'de geçirmiş gibi sayılacaktır. Başarısız sayılan öğrenciler, eğitimlerine Erasmus+ öğrencisi olmadan evvel kaldıkları yerden devam edecekler, ancak başarılı oldukları derslerin kredi toplamı karşılığı kadar derslerden muaf olurlar.
Kaç AKTS (ECTS) Kredilik ders almalıyım?
1(bir) akademik yıl değişime giden öğrenci 60 AKTS, 1(bir) yarıyıl değişime giden öğrenci 30AKTS kredilik çalışma yapmak zorundadır.
Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) nedir?
Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) gittiğiniz üniversitede alacağınız dersleri, kredileri ile birlikte gösteren belgedir. Orada alacağınız dersleri gösterir.
Öğrenim Anlaşması’nı (Learning Agreement) nasıl hazırlayacağım?
Evet. Eşleştirildiğiniz üniversitede alacağınız dersler açılamayabilir, ders saatleri programınıza uymayabilir. Bu durumda bölüm koordinatörünüzle görüşerek derslerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Ancak, çeşitli nedenlerle öğrenim anlaşmasında yapılacak olan değişikliklerin, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını takiben en geç 1 ay içinde yapılmış olması ve öğrencinin kendi yükseköğretim kurumu ve öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Ayrıca değişiklik yapmak için öğrenim anlaşmanızın “Değişiklik” sayfalarını kullanmalısınız.
Erasmus+ öğrenim hareketliliği süresi boyunca aldığım dersler kendi üniversitemde de tanınacak mı?
Akademik tanınma, faaliyet öncesinde hazırlanan taraflarca imzalanmış Öğrenim Anlaşmasına göre sağlanmaktadır. Faaliyet sırasında ders değişikliği yapılması halinde Öğrenim Anlaşması güncellenir. Faaliyet sonrası akademik tanınma için ders denklik işlemleri yapılırken Öğrenim Anlaşmaları ve Transkript birlikte değerlendirilir. Ders denkliğinin, Öğrenim Anlaşmasında yer alan tüm krediler için yapılması esastır.
Yeşil pasaportum var. Yine de vize başvurusu yapmalı mıyım?
Bu konuda gideceğiniz ülkenin konsolosluğundan bilgi alınız.
Vize işlemlerinde bana kim yardım edebilir?
Erasmus+ öğrencisi seçildikten hemen sonra gideceğiniz ülkenin konsolosluğunu arayınız. Vize prosedürleri ve istenen belgeler değişime gidilen ülkeye göre değişmektedir. İlgili ülkenin Büyükelçilik/ Konsolosluk web sitesini kontrol ediniz. İstenilen bütün evrakları tamamlamış olmaya çok dikkat ediniz. Bazı ülkelerin istediği ekonomik durum garantörlüğü için Uluslararası Ofis tarafından Erasmus+ öğrencisi olduğunuz ve bu kapsamda size aylık belirlenen hibe miktarı kadar destek verildiğini içeren bir yazıyı büyükelçiliğe iletmeniz vize alınmanız konusunda size kolaylık sağlayabilecektir.
Vizemi zamanında alamayacak olursam ne yapmalıyım?
Vize işlemleri ile ilgili problemlerinizi Uluslararası İlişkiler Birimi’ne e-posta ile bildiriniz.
Vizem çıkmadı ders kaydımı yaptırayım mı?
Vize alınamamışsa ders kayıtlarının yapılması ve eğitim dönemine devam edilmesi mecburidir.