Erasmus Nedir? Başvuru Şartları İkili Anlaşmalar Online Başvuru


Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Seçim Kriter ve Öncelikleri

Değerlendirmeye Alınma Şartları

Değerlendirmeye Alınma Şartları
1. Öğrencinin Üniversitemiz bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması gerekir.
2. Öğrencinin akademik not ortalamasının (genel not ortalaması) ön lisans ve lisans öğrencileri için en az 2.20/4.0, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için en az 2.5/4.0 olması gerekir.
3. Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yükü olması gerekir. (Avrupa Komisyonu’nun AKTS Rehberi’ne göre bir akademik dönem için 30 AKTS, bir akademik yıl için 60 AKTS kredisidir.)
4. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ ve Hayatboyu Öğrenme (LLP) döneminde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekir.

Öğrenci Değerlendirme Kriterleri
1. Akademik başarı düzeyi (%50): Öğrencinin başvuru tarihlerinde Koordinatörlüğümüze teslim etmiş olduğu Genel Not Ortalamasının 100 puan üzerinden %50’si. (Yök’ün 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıklarına göre belirlenecektir.)
2. Dil seviyesi (% 50): Yapılan yabancı dil sınav puanın 100 puan üzerinden %50’si.
3. Erasmus+ Programı’ndan faydalanacak olan engelli öğrencilerin (engelliliğinin belgelenmesi kaydıyla) toplam puanlarına 10 puan eklenecektir.
4. Erasmus+ Programı’ndan faydalanacak olan şehit ve gazi çocuklarının (belgelenmesi kaydıyla) toplam puanlarına 15 puan eklenecektir.
5. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilerin toplam puanına 10 puan eklenecektir. (Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.)
6. Daha önce Erasmus+ Programı’ndan faydalanmış (hibeli veya hibesiz) olan adaylardan toplam puanından 10 puan düşürülecektir.
7. Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılan öğrencilerin toplam puanlarından 10 puan düşürülecektir.
8. Hareketlilik için yazışmaları ve tüm işlemleri tamamlanmış olan öğrencinin mücbir sebep olmaksızın (mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır) hakkından feragat etmesi durumunda öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 10 puan düşürülecektir.
9. Her iki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma durumunda öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne göre ikinci tercih ettiği hareketlilik için hesaplanan puanından 10 puan düşürülecektir.
10. Üniversitemizde birden fazla öğrenim kademesinde (önlisans, yüksek lisans, lisans) kayıtlı olan öğrenciler yalnızca bir öğrenim kademesinden başvuru yapabilirler.
11. Çift ana dalda öğrenim gören öğrenciler aynı başvuru döneminde sadece bir ana daldan hareketliliğe başvurabilirler.
12. Hareketliliğe seçilen öğrenciler için hareketlilikle ilgili olarak Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen toplantılara, eğitimlere ve dil kurslarına mazeretsiz katılmaması durumunda öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 5 puan düşürülecektir.
13. Dil sınavına gireceğini beyan edip mücbir sebep olmaksızın (mücbir sebep sunan öğrenci belgelemek zorundadır) sınava girmeyen öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde toplam puanından 5 puan düşürülecektir.