BİLGİ / BELGE

* Yükseköğretim Kalite Güvence ve Kalite Kurulu Yönetmeliği | İndir
* YÖK Kalite Kurulu Sunu | İndir
* Uzaktan Eğitim Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 2020 | İndir
* Uzaktan Eğitim Akademisyen Memnuniyet Anketi Sonuçları 2020 | İndir
* Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları 2021 | İndir
* Personel Memnuniyet Anketi Sonuçları 2020 | İndir
* Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 2021 | İndir
* Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 2019 | İndir
* Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 2018 | İndir
* Munzur Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu KİDR 2018 | İndir
* Munzur Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu KİDR 2017 | İndir
* Munzur Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu KİDR 2016 | İndir
* Munzur Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu KİDR 2015 | İndir
* Munzur Üniversitesi Danışma Komisyonu Yönergesi Ek 1 | İndir
* Munzur Üniversitesi Danışma Komisyonu Yönergesi | İndir
* Memnuniyet Anketi Sonuçları (Öğretim Elemanı-Personel-Öğrenci) 2019 | İndir
* Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri YÖK Sunu | İndir
* Kurum İç Değerlendirme Raporu Araştırma Geliştirme ve Yönetim YÖK Sunu | İndir
* Kalite Koordinatörlüğü Görev Tanımları | İndir
* Kalite Koordinatörlüğü 2021 Yılı Takvimi | İndir
* Kalite Komisyonu Yönergesi | İndir
* Kalite Komisyonu ve Raporlama Süreci YÖK Sunu | İndir
* Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim Öğretim YÖK Sunu | İndir
* Danışma Komisyonu Üye listesi | İndir
* Akademik Birim Danışma Komisyon Uyeleri | İndir
* Akademik Birim Akreditasyon Sorumluları Listesi | İndir
* 2019 Kurumsal Geri Bildirim Raporu | İndir
* 2018 Yılı Tüm Birimler Anket Sonuçları | İndir