BİLGİ / BELGE

* Yükseköğretim Kalite Güvence ve Kalite Kurulu Yönetmeliği | İndir
* YÖK Kalite Kurulu Sunu | İndir
* Öğrenci Memnuniyet Anketi Sonuçları 2018 | İndir
* Munzur Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu KİDR 2018 | İndir
* Munzur Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu KİDR 2017 | İndir
* Munzur Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu KİDR 2016 | İndir
* Munzur Üniversitesi Kurum İç Değerlendirme Raporu KİDR 2015 | İndir
* Munzur Üniversitesi Danışma Komisyonu Yönergesi Ek 1 | İndir
* Munzur Üniversitesi Danışma Komisyonu Yönergesi | İndir
* Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri YÖK Sunu | İndir
* Kurum İç Değerlendirme Raporu Araştırma Geliştirme ve Yönetim YÖK Sunu | İndir
* Kalite Komisyonu Yönergesi | İndir
* Kalite Komisyonu ve Raporlama Süreci YÖK Sunu | İndir
* Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim Öğretim YÖK Sunu | İndir
* Danışma Komisyonu Üye listesi | İndir
* 2018 Yılı Tüm Birimler Anket Sonuçları | İndir