Munzur Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi çalışmaları kapsamında, Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülen Personel Memnuniyeti Anket çalışmasına katılımınız ve objektif değerlendirmeleriniz;  Munzur Üniversitesi ve çalışanları açısından son derece önemlidir. Bu nedenle anketi doğru bir şekilde doldurmanız Kalite Güvence çalışmalarımızın daha güvenilir temellerde yürütülmesini sağlayacaktır. Anket çalışmamıza ilginizden dolayı teşekkür eder çalışmalarınızda başarılar dileriz. (Anket çalışmaları gizlilik esasları çerçevesinde yürütülmektedir.)

 

Kesinlikle Katılıyorum

5

Katılıyorum

4

Kısmen Katılıyorum

3

Katılmıyorum

2

Kesinlikle Katılmıyorum

1

 

Not: Yukarda ki likert ölçeğini dikkate alarak;  En yüksek puan (5) olmak üzere (4), (3), (2) ve en düşük puan (1) olacak şekilde her bir satırdaki kutunun yalnızca bir tanesini işaretleyiniz)