HAKKIMIZDA

Munzur Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü; üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin ilgili yasal mevzuatlar çerçevesinde belirli kalite standartlarında sunulmasını koordine etmek ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yetkilendirilen dış değerlendiriciler tarafından yürütülecek dış değerlendirme sürecine hazırlanmasını sağlamak amacı ile faaliyet göstermektedir.

Koordinatörlük; Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı’nın 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı yönetmeliği ve Munzur Üniversitesi Senatosu’nun 29 Haziran 2016 tarih ve 2015-2016/20.02 sayılı Kalite Komisyonu yönergesi çerçevesinde ve Kalite Komisyonu himayesinde görev yapmaktadır.