Kişisel Bilgiler İletişim Bilgileri     Görev
Unvan: Prof.Dr.
Ad-Soyad: Ubeyde İPEK
E-Posta: kalite@munzur.edu.tr Başkan  
Telefon: 428 213 15 01
Web: http://yeni.tunceli.edu.tr/birimler/idari/kalite/Pages/yonetim.aspx    

Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Ad-Soyad: Sibel KORUNUR
E-Posta: skorunur@munzur.edu.tr Koordinatör  
Telefon: 04282131794/1033
Web: www.munzur.edu.tr/birimler/idari/kalite/Pages/yonetim.aspx    

Unvan: Öğr.Gör
Ad-Soyad: Barış KARATAŞ
E-Posta: bkaratas@munzur.edu.tr Koordinatör Yardımcısı  
Telefon: 2131794/2423
Web:    

Unvan: Dr. Öğr. Üyesi
Ad-Soyad: Demet DEMİRALP
E-Posta: demetdemiralp@munzur.edu.tr Birim İç Değerlendirme Raporları Sorumlusu  
Telefon: 1033
Web: https://www.munzur.edu.tr/birimler/idari/kalite/Pages/Default.aspx    

Unvan: Öğr. Gör.
Ad-Soyad: Seher Meral ULUÇ
E-Posta: smeralceviren@munzur.edu.tr Birim İç Değerlendirme Raporları Sorumlusu  
Telefon: 2140
Web: