FORMLAR

* Akademik Birim İç Değerlendirme Rapor Formu | İndir
* Akademik Birim Kalite Komisyonu Tutanak | İndir
* Akademik Birim Danışma Komisyonu Toplantı Karar Tutanağı | İndir
* Sınav Değerlendirme Formu Örneği | İndir
* Öğrenim Çıktısı Değerlendirme Formu | İndir
* Öğrenim Çıktısı ile Sınav Değerlendirme Formu Video Linki | İndir