FORMLAR

* Akademik Birim İç Değerlendirme Rapor Formu | İndir
* Akademik Birim Kalite Komisyonu Tutanak | İndir
* Öğrenim Çıktısı Değerlendirme Formu | İndir