Değerli Öğrenciler,

 

             Bu anket, Munzur Üniversitesi öğrencilerinin kurumsal memnuniyet durumunun saptanması amacıyla hazırlanmıştır.  Bu amaçla sizlerin görüş ve önerilerinize ihtiyaç duyulmaktadır. Anketlerden elde edilen bilgiler,  Munzur Üniversitesi Kalite Geliştirme çalışmalarında kullanılacaktır. Ankette isim belirtilmemektedir. Ankete vereceğiniz samimi ve doğru yanıtlar, anket bulgularının gerçeğe uygunluk derecesini yükseltecektir. 

                                                                                                                          

             Katkılarınız için teşekkür ederiz.

 

  Munzur Üniversitesi 

 Kalite Koordinatörlüğü