Eğitim aldığınız bölüm kapsamında dersinize giren öğretim elemanlarının değerlendirilmesi eğitim-öğretim faaliyetlerimizin kalite standartlarının geliştirilmesine katkı sunacaktır. Anketlerden elde edilen bilgiler,  Munzur Üniversitesi Kalite Geliştirme çalışmalarında kullanılacaktır. Ankete vereceğiniz samimi ve doğru yanıtlar, anket bulgularının gerçeğe uygunluk derecesini yükseltecektir.

 

Katkılarınız için teşekkür ederiz.

 

 

Kesinlikle Katılıyorum

5

Katılıyorum

4

Kısmen Katılıyorum

3

Katılmıyorum

2

Kesinlikle Katılmıyorum

1

 

Not: Yukarıdaki likert ölçeğini dikkate alarak;  En yüksek puan (5) olmak üzere (4), (3), (2) ve en düşük puan (1) olacak şekilde her bir satırdaki kutunun yalnızca bir tanesini işaretleyiniz)