Üniversitemiz Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin "Değerlendirme süreçleri" Maddesi Gereğince 2022 Yılı İzleme Programı Kapsamına Alınmıştır.

    

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığının 02.03.2022 tarih ve E-1108 sayılı yazısına istinaden,  Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin "Değerlendirme süreçleri" başlıklı 21'inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü gereğince; 2019 Yılı Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında değerlendirilen Üniversitemiz ilgili mevzuat gereğince 2022 Yılı İzleme Programı kapsamına dahil edilmiştir. 

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığının ilgili yazısında belirtildiği üzere, İzleme Programı'nın amacı, dış değerlendirme süreci sonrasında ilgili yükseköğretim kurumundaki gelişim sürecinin değerlendirmesini gerçekleştirmektir. İzleme programının temel değerlendirme kapsamını kurumun dış değerlendirmesi sonucunda hazırlanan Kurumsal Geri Bildirim Raporları'nda ortaya çıkan "gelişmeye açık yanlar" oluşturmaktadır. Bununla birlikte KGBR'de ortaya çıkan kurumun güçlü yanlarının sürdürülebilir olup olmadığı da İzleme Programı kapsamında değerlendirilmektedir. 2022 Yılı İzleme Programı Mayıs-Ağustos ayları arasında kurumumuzu değerlendirmek üzere oluşturulan izleme takımı tarafından çevrimiçi yada yüz yüze gerçekleştirilecektir.