04 Şubat 2019

YÖKAK tarafından Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sistemi ve Eğitim Öğretimde Kalite Güvencesi Toplantısı gerçekleştirildi

27-28 Kasım 2018 tar ...
Detay ...


04 Şubat 2019

Kurum İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu Sürüm 1.4 Yayımlanmıştır

Sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında; Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) Hazırlama Kıl ...
Detay ...
28 Mart 2017

Yükseköğretim Kalite Kurulu Tarafından Kurumsal Değerlendirme Sürecinin Değerlendirilmesi Toplantısı Düzenlendi

Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından "Kurumsal Değerlendirme ...
Detay ...


07 Aralık 2016

TSE Kalite Eğitimi 02-06 Ocak 2017

Üniversitemiz bünyesinde yürütülen Kalite Güvence çalışmaları kapsamında Türk Standartları Enstitüsü tarafından 02 -06 Ocak 2017 tarihleri arasında (5 Gün) TS EN ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi ...
Detay ...