MUNZUR ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığı’nın 23 Kasım 2018 tarih ve 30604 sayılı yönetmeliği ve Munzur Üniversitesi Senatosu’nun 13.07.2021 tarih ve 2020-2021/17.06 sayılı kararı alınarak oluşturulan Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen isimlerden oluşmaktadır.

 

Başkan
Prof. Dr. Ubeyde İPEK
Üyeler
Prof. Dr. Nuran CIKCIKOĞLU YILDIRIM
Prof. Dr. Mustafa DÖRÜCÜ
Doç. Dr. Muhammet GÜL
Doç. Dr. Murat KORUNUR
Doç. Dr. İbrahim TOSUN
Dr. Öğr. Üyesi Sibel KORUNUR - Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Zülkif YALÇIN
Dr. Öğr. Üyesi Berna KOÇAK
Sedat AYDEN - Genel Sekreter
Erdal KUŞ - Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Emel TARHAN - Öğrenci Temsilcisi