MUNZUR ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU

Yükseköğretim kalite Kurulu Başkanlığı’nın 23 Temmuz 2015 tarih ve 29423 sayılı yönetmeliği ve Munzur Üniversitesi Senatosu’nun 29 Haziran 2016 tarih ve 2015-2016/20.02 sayılı Kalite Komisyonu yönergesi esas alınarak oluşturulan Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen isimlerden oluşmaktadır.

 

Başkan
Prof. Dr. Ubeyde İPEK
Üyeler
Prof. Dr. Mustafa DÖRÜCÜ
Prof. Dr. Hikmet ESEN
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem AKBULUT – Kalite Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim TOSUN
Dr. Öğr. Üyesi Zülkif YALÇIN
Sedat AYDEN – Genel Sekreter
Abdullah ŞAHİN – Strateji ve Geliştirme Daire Başkanı
Öğrenci Konseyi Başkanı